Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Αρχείο Ισολογισμού 2018

Ημερομηνία: 10 Σεπτεμβρίου 2019

Ισολογισμός της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Αρχείο Ισολογισμού 2017

Ημερομηνία: 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ισολογισμός της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Αρχείο Ισολογισμού 2016

Ημερομηνία: 23 Αυγούστου 2017

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)


ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015

Ημερομηνία: 24 Αυγούστου 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014)


Αρχείο Ισολογισμού 2014

Ημερομηνία: 05 Ιουνίου 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)


Αρχείο Ισολογισμού 2013

Ημερομηνία: 05 Ιουνίου 2014

1